Har du brug for hjælp til at få taget jord- og vandprøver?

Står du i en situation, hvor du er i tvivl, om vandet eller jorden er forurenet, så kan vi hos LT Miljø og Brøndboring hjælpe dig. Vi tager både jord- og vandprøver, der indsamles til testning.

Vandprøver

Vi indsamler prøver, der analyseres, med henblik på at få et overblik over drikkevandet på vandværker, ejendomme, produktion osv. Der kan være mange forskellige virksomheder, erhverv eller private, der har brug for at få taget vandprøver.

Formålet med at indsamle vandprøver er blandt andet, at vi sikrer, der ikke er miljøskadelige stoffer i vandet eller på anden måde er forurenet.

Jordprøver

Samtidig har vi erfaring med at afklare, hvorvidt der skal tages prøver, inden overskudsjord bliver bortskaffet eller brugt til andre formål. Vi klarer alle opgaver, der relaterer sig til opgaven, det dækker blandt andet over jordprøvetagning og analyse på laboratorium.

Vi har selvfølgelig et stort kendskab til de love og regler, der er på området, og i samarbejde med dig som vores kunde og de relevante myndigheder, finder vi den bedste løsning på hvert af vores projekter.

Har du spørgsmål?

Sidder du inde med nogle spørgsmål, eller ønsker du at få et uforpligtende tilbud på et projekt, så kontakt os i dag. Det er altid en fordel at tage en snak om, hvad det for jord- eller vandprøver, du skal have foretaget.

Du er altid velkommen til at kontakte os, så vi kan hjælpe dig videre.